Oferta

księgowość zgierz księgowa zgierzOferta biura rachunkowego obejmuje szeroki wachlarz usług z zakresu księgowo-finansowego, kadrowo-płacowego i administracyjno-biurowego, które odciążą Państwa i pozwolą skupić się na działalności firmy.

Zapewniamy współpracę przez cały okres podatkowy, dzięki czemu będą mieli Państwo stałą kontrolę nad polityką i wynikami finansowymi przedsiębiorstwa, a przez to wzrost oszczędności.

BEZPŁATNE UDOGODNIENIA

 • możliwość stałego kontaktu telefonicznego lub mailowego, a także kontaktu osobistego,
 • porady w sprawach wykraczających poza wąskie kompetencje, trudnych kwestiach,
 • odpowiedzi na pytania niepowiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością,
 • odbiór dokumentów z siedziby firmy i odwiezienie, uporządkowanych i gotowych do archiwizacji,
 • dojazd do siedziby Państwa firmy, możliwość pracy na miejscu przez księgową (Zgierz i okolice),
 • kompleksowa pomoc w formalnościach przy zakładaniu i prowadzeniu firmy,
 • kawa i herbata przy każdych odwiedzinach (biuro rachunkowe Zgierz).

PROMOCJE
„Poznajmy się”
W pierwszym miesiącu współpracy udzielamy ……. % rabatu za usługę dla wszystkich!
“Sami swoi”
Każdy klient, za którego pośrednictwem biuro pozyska nowego klienta, uzyskuje jednorazową bonifikatę w wysokości …..% ustalonej ceny netto pozyskanego klienta.

CENNIK

Ceny ustalamy zawsze indywidualnie, starając się je dostosować do każdego klienta i jego wymogów. Nie naliczamy żadnych dodatkowych ani ukrytych opłat. Nasze ceny są konkurencyjne na rynku.

Koszt usług uzależniony jest m.in. od:

 • formy ksiąg podatkowych – księgi handlowe, KPiR, ryczałt,
 • formy prawnej – osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka z o.o.,
 • branży – działalność usługowa, handlowa, produkcyjna,
 • ilości dokumentów i zapisów księgowych,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • stopnia złożoności rozliczeń podatkowych,
 • innych czynników, np. czy firma jest płatnikiem VAT, transakcje WNT, export-import, itp.

ZAKRES USŁUG

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • tworzenie i aktualizowanie polityki rachunkowej,
 • opracowywanie planów kont,
 • bieżąca ewidencja wszystkich operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości),
 • konsultacje księgowe i podatkowe,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • raportowanie zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej etc.),
 • rozliczenia podatkowe w zakresie podatku dochodowego (PIT) i podatku od towarów i usług (VAT),
 • opracowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP,
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • dokumentacja kadrowo-płacowa,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową, w tym przygotowanie akt nowo zatrudnianych pracowników,
 • obliczanie wynagrodzeń, tworzenie i kontrola list płac,
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń,
 • obliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od zatrudnionych osób fizycznych zatrudnionych (PIT-4, PIT 11),
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • wypełnianie deklaracji PFRON,
 • elektroniczna wysyłka dokumentów do ZUS,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP dla pracowników.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencja podatku od towarów i usług (VAT),
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli,
 • rozliczenia podatkowe w zakresie PIT i VAT,
 • rozliczenia z ZUS.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS.

Usługi dodatkowe

 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych oraz ZUS
 • przygotowywanie przelewów dla klienta, możliwość wprowadzenia przelewów bezpośrednio do programu bankowego orazprowadzenie ewidencji przelewów w formie tabeli,
 • prace związane z firmowym sekretariatem,
 • wypełnianie dokumentów kredytowych.

Zapraszam! Zobacz, co zyska Twoja działalność, współpracując z profesjonalnym biurem rachunkowym!

Nieprzekonani? Zapraszam do kontaktu!